Afregningspriser

Den producerede strøm sælges i porteføljeaftale gennem Vindenergi Danmark – fortrinsvist på kontrakter af kortere varighed. En mindre del sælges dog på længerevarende kontrakter, ligesom en mindre del til tider kan afsættes i spotmarkedet.