Nyt fra møllepladserne

9. juni 2016
Torbenfeldt 3 er i dag atter sat i drift efter at have fået skiftet en vingewire. Møllen har været ude af drift siden fredag d. 3. juni og tabet har været ca. 10.000 kWh.

—————————

Marts 2016
Torup 1 fik krøjefejl d. 24. marts og pga. påskedagene blev møllen først igen køreklar med nye krøjemotorer d. 30. marts.

—————————

November 2015
Torup 1 og Torup 2:
Der var stærk storm med vindstød af orkanstyrke d. 29. november om aftenen. Peak vind konstateret var 41,8 m/s.
Begge møller faldt ud med TAC 84 fejl pga. vibration. Møllerne genstartet af CWS d. 30. november om formiddagen.

—————————

Oktober 2015
Der er d. 19. og 20. oktober blevet arbejdet med at skifte lejer i generatoren på Torup 2 møllen. Møllen er atter i drift.

—————————

September 2015
Der har været udført ordinært service på Torup møllerne.

—————————

August 2015
Der er blevet skiftet gear i vor mølle ved Toksværd hvorfor møllen har stået stille i perioden 20. til 22. august. Arbejdet blev udført af CWS.
Der har endvidere været lavet ordinært service på møllerne Toksværd samt Torbenfeldt 3.

—————————

Juni 2015
Der er nu installeret nyt overvågningssystem baseret på mobilt bredbånd i alle vore møller. Det nye system er tilknyttet Ecopartners centrale overvågningsserver og baseret på programmerne Andromeda og Orion. Møllerne er herefter online tilgængelige 24/7 og enhver fejltilstand – herunder evt. tab af kommunikationsforbindelse til møllerne – vil blive rapporteret til serveren samt til vor serviceleverandør Connected Wind Service. Endvidere vil møllerne herefter opfylde kriterierne for at indgå som såkaldt regulerkraft, hvilket vil sige at møllerne kan blive korttidsstandset af hensyn til at stabilisere det elektriske net i tilfælde af overbelastning. En sådan deltagelse vil kunne bidrage med en – om end begrænset – merindtjening til møllellauget.

—————————

18.11.2014
Den ene Torupmølle vil være afbrudt den 25.-27. november. Det skyldes, at der skal installeres ny antenne af teleselskabet, som vi udlejer plads til. Selskabet betaler for tabt fortjeneste, når det er overstået. Vi kan bruge den anden mølle som dokumentation for, hvor meget strøm vi kunne have produceret.

—————————

15.11.2014
Nu er det nye overvågningssystem installeret på møllen i Værslev, og alle vore 6 møller er herefter overvåget mere intensivt end før. Forbedringen består bl.a. i, at servicefirmaet nu også straks kan se, hvis kommunikationen er i uorden. Det har vi tidligere måtte ud ved møllen at ordne. Rapporteringen er også blevet lidt bedre, end den har været det sidste halve år, idet vi nu igen kan opdatere med produktionstal hver måned en af de første dage i måneden. Fra EC Administrations side håber vi på, at rapporteringsdelen bliver bedre efterhånden, som den bliver færdigudviklet. Men vi kan da nu igen følge møllerne og til enhver tid se, om de fungerer, som de skal. Og vi kan se produktionen for året og for måneden.

—————————

29.10.2014
Der er gennem sommeren blevet arbejdet ihærdigt på at få den nye bredbåndsovervågning installeret og indkørt på samtlige møller. Det har været noget mere kompliceret, end servicefirmaet havde stillet os i udsigt. Det har været lidt irriterende for EC Administration, der plejer at have kontakt direkte til alle møller, og denne kontakt har der været ”huller” i sommermånederne. Det har betydet, at vi har skulle i kontakt med servicefirmaet ved alle tvivlsspørgsmål. Vi er nu nået så langt, at det nye system er installeret og fungerer på møllerne i Toksværd, Torup og Torbenfeldt. Mens Værslev stadig kører med det gamle system. Der mangler dog endnu nogle faciliteter på rapport-delen. Vi kan derfor stadig ikke komme med produktionstal før den 23. i måneden for den foregående måned. Den 23. er den dag, hvor vi normalt får afregning for strømmen – og på afregningen kan vi se, hvor meget, vi har modtaget betaling for.

Men vi er meget glade for, at vi nu har fået stabil overvågning af Torup møllerne, som har været vores smertebarn i mange år. Det har kostet mange køreture til møllerne, for at genstarte forbindelsen. Og der har været gjort mange forsøg på at forbedre systemet. Men nu er problemet løst – forhåbentlig permanent.