Sidste orientering fra ledelsen til interessenterne

Sidste nyhedsbrev fra ledelsen 

14.3.23 har ledelsen for Vindkraft Sjælland I/S haft sit sidste og opløsende møde. Herefter er beslutningerne fra interessentskabsmøderne 20.4. og 4.5. 2022 fuldført.

Ledelsen fik den gang fuldmagt til at sælge vore 6 møller og opløse interessentskabet hvis, der kunne opnås en pris for møllerne, så der kunne udbetales minimum 1.000 kr. pr. andel til endelig afregning.

Ledelsen glæder sig over, at vi fik solgt møllerne til en langt højere pris, end den minimumspris vi var bemyndiget til at sælge til. Den pris vi fik for vores møller, var så høj, at der i alt er udbetalt 2.448 kr. pr. andel. Desuden er der i de 2 første kvartaler af 2022 udbetalt i alt 100 kr. pr. andel i udlodning for tiden, indtil Vindkraft Sjællands drift ophørte, da de nye ejere overtog møllerne pr.1.7.2022.

Det har været en lang og indviklet vej gennem juridiske og økonomiske processer. Men nu er de overvundet, og I ledelsen kan vi glæde os over, at samarbejdet og sammenholdet i ledelsen har været ubrudt gennem hele forløbet. Vi glæder os også over, at vi gennem hele året kun har mødt venlig interesse og støtte fra interessenterne. Tak for det.

En af de årsager, som har gjort arbejdet besværligt, har været, at der ikke findes ret mange nedskrevne regler for interessentskabers drift og opløsning, Men det står ubrydeligt fast, at der er fælles ansvar (solidarisk hæftelse), og dette ansvar fortsætter, selvom selskabet er opløst. Det har derfor været meget vigtigt for os at sørge for, at der ikke var noget ”at have ansvar for”, når vi erklærede selskabet for opløst.

Det har betydet, at vi har måtte sætte et kolossalt arbejde i gang for at finde de interessenter, som ikke har oplyst ændrede adresser og bankkonti, så de i kortere eller længere tid ikke har fået deres udlodninger. Det har været meget arbejdskrævende. Vores administrationsselskab har gjort et stort arbejde, og ledelsen har bidraget efter bedste evne. Desuden har vi indgået en aftale med vores revisionsfirma. De har fået   resterende tilgodehavender overført til deres konto, hvor pengene står i 5 år, hvorefter evt. restbeløb doneres til Røde Kors. De få Interessenter med penge til gode vil altså kunne henvende sig til revisionsfirmaet (jap.kalundborg@danrevi.dk) og dokumentere deres krav ved hjælp af personlig ID og evt. skifteretsattest, så får de udbetalt deres tilgodehavende.  

Vi har desuden indgået en aftale med vores webmaster om at holde vores hjemmeside á jour i den samme 5 års periode således, at det er muligt for interessenter på hjemmesiden at finde det sted, hvor de kan få tilgodehavender udbetalt mod dokumentation. Det drejer sig kun om ganske få tusinde kroner. (Da vi startede eftersøgningen, forventede vi, at der ville være omkring 1 mill. kr. i udeståender).

Alle regninger er naturligvis betalt og afregning for moms er ordnet. Ledelsen kan herefter ikke se, at der kan være noget ansvar tilbage, og derfor er der bare at sige tak for de 24 år, vi har drevet møller sammen. Tak til interessenter, revisorer, administratorer og de medlemmer, der gennem årene har taget deres tørn som ledelsesmedlemmer.